Accions

Context

La disminució progressiva de l’activitat agrícola i pastoral a les zones de muntanya està provocant la pèrdua del valor de certs espais muntanyencs. Aquests espais cada cop ofereixen menys zones de pastura i, en conseqüència, es redueix la capacitat d’acollida de ramats a l’estiu perquè s’hi puguin alimentar.

El manteniment del nombre de ramats transhumants permet lluitar contra la degradació de les pastures de muntanya i contribueix a conservar l’oferta de productes de qualitat generats al territori pirinenc.

Al mateix temps, els agrupaments de ramats a muntanya necessiten la presència intensificada de pastors/es i vaquers/es, el paper dels i les quals evoluciona, es diversifica i s’adapta a les pràctiques pastorals de cada sector. Aquests oficis tan atractius constitueixen una activitat de futur, que conserva el seu aspecte tradicional estretament lligat al món animal i muntanyenc.

Assegurar la vigilància i la conducció dels ramats a muntanya requereix una base sòlida de formació comuna a tots els sistemes pastorals.

El projecte Pyrpastum neix arrel d’aquesta realitat, amb l’objectiu de reforçar l’acompanyament al desenvolupament de l’activitat pastoral en els Pirineus, particularment a nivell de formació i ocupació dels pastors/es i vaquers/es a muntanya. Per tal d’assolir aquest objectiu, es realitzaran les següents accions:

Accions del projecte

1. Estudi de les pràctiques pastorals al Pirineu i diagnosi de les necessitats del sector.

• Estudi sobre l’estat actual de les pastures i la ramaderia extensiva al vessant francès i català del Pirineu
• Comparativa de la legislació en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos
• Realització d’entrevistes i enquestes a professionals del sector
• Elaboració d’un estudi global sobre la situació actual del sector al Pirineu

2. Cooperació en l'àmbit de la formació professional i contínua

• Intercanvis de formadors i joves en formació de les escoles que participen en el projecte
• Intercanvis entre professionals del sector mitjançant visites i jornades tècniques de professionalització
• Camps de treball tècnics transfronterers per adults en formació
• Visites de professionals del sector a altres massissos (Alps, Abruzzos,…) per conèixer experiències i pràctiques professionals més enllà del Pirineu.

3. Promoció i acompanyament a l’ocupació

• Inventari de l’oferta formativa agrària i pastoral existent
• Promoció i homogeneïtzació dels programes de formació per tal d’obtenir un títol reconegut a ambdós costats del Pirineu
• Afavorir la integració dels joves formats amb la realització de pràctiques d’immersió professional a l’estranger
• Creació d’una borsa de treball comuna pel massís

4. Difusió dels estudis i els resultats del projecte.

• Realitzar una campanya de comunicació sobre els oficis lligats a la ramaderia de muntanya i el pastoralisme i la seva importància pel territori
• Difondre els impactes positius que tenen les pràctiques agrícoles i ramaderes de muntanya en el desenvolupament econòmic, la conservació de la biodiversitat i la valorització del paisatge i el patrimoni local.