Borsa de Treball Agro-ramander als dos vessants del Pirineu

Bourse d'Emploi Agricole des Pyrénées

Demandes de feina / Demandes d'emploi

Filtre de demandes


PRESENTACIÓ / PRÉSENTATION MÈRITS / MÉRITES REQUISITS/ EXIGENCES
Data Publicació Demanda
Date Publication Demande
ID Identificador
ID Identifiant
Nom i cognoms
prénom et nom
Tipus de feina
Type de poste
Experiència anterior
Expérience passée
Estudis vinculats
Formation liée
Vehicle?
Véhicule?
Gos?
Chien?
Incorporació
Période de disponibilité
Disponibilitat jornada
Disponibilité de journée
Allotjament?
Hébergement?
Tipus de bestiar
Type d'animal
Zona de treball
Zone géographique
17/febrer/2021
(Fins 01/10/2021)
+ informació:
2550 Jordi Busquets pastor.a / berger.ère, vaquer.a / vacher.ère, granger.a / paysan.ne

Pastor d'un ramat de 500-1000 ovelles durant 15 anys; pastor d'un ramat de 100 cabres durant 5 anys; i vaquer d'entre 800 a 240 vaques, i 150 eugues en diverses contrades del Pirineu català, andorrà i aragonès durant 15 anys.
Berger d'un troupeau de 500-1000 ovins pendant 15 années; berger d'un troupeau de caprins pendant 5 années; et vacher parmi 800 à 240 vaches, et 150 juments dans diverses contrées des Pyrénées catalan, andorrane et aragonais pendant 15 années.

Permís, B. Vehicle propi./ Permis B, vehicule propre. A partir del 1 de maig de 2021. / À partir 1 du mai 2021 qualsevol / indifférent sí / oui oví / ovin
boví / bovin
cavall / chevau
Alt Urgell, Alta Ribagorça, Aran, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Aragón, Nafarroa, Euskadi, Ariège, Aude, Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales, Ripollès, Altres comarques o departements/ Autres comarques ou départements
12/gener/2021
(Fins 17/12/2021)
+ informació:
2305 Núria Rialp pastor.a / berger.ère, vaquer.a / vacher.ère, granger.a / paysan.ne, peó agrari / salarié agricole

Tinc experiencia en el sector porcí, oví (carn i llet), cabrum (llet) i aviram.També com a masovera de finca rústica amb cultius i bestiar.

Grau mitjà d'Agropequaria.
Curs de biocides en ús ramader.
Cura de benestar animal general i específic en boví.

Carnet B i vehicle propi Inmediata qualsevol / indifférent no / non oví / ovin
cabrum / caprin
boví / bovin
porcí /porcin
aus / volaille
altres /autres
Alt Urgell, Cerdanya