Objectius

En relació al projecte Pyrpastum

Objectiu principal

PYRPASTUM té com a objectiu principal promoure l’ocupació agrícola i l’aprofitament de l’espai pastoral transfronterer.

L’aplicació del projecte suposarà accions dirigides a reforçar els programes de formació agrícola pirenaics en matèria d’instal·lació i de cura de ramats tot compartint competències i experiències existents a ambdues bandes del massís.

Objectius específics

  1. Realitzar un diagnòstic de les pràctiques i les necessitats a escala pirenaica (formació, terres, instal·lació, reglamentació…)

  2. Desenvolupar la formació i acompanyar els projectes agrícoles en zona de muntanya.

  3. Divulgar els aspectes econòmics, patrimonials i culturals.

 

En relació al programa POCTEFA

Eix prioritari

  • Reforçar les competències i la inclusió dels territoris.

Prioritat d’inversió

  • Integrar els mercats de treball d’una i altra banda del Pirineu que incloguin la mobilitat transfronterera, les iniciatives locals conjuntes d’ocupació, els serveis d’informació i assessorament i la formació conjunta.

Objectius específics

  • Promoure les possibilitats potencials del territori, el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones del Pirineu amb la finalitat de millorar l’accés a l’ocupació laboral.