OFERTA DE FEINA / OFFRE D’EMPLOI
ID 2576

FINCA / FERME: Mas grieras selecio llemosi


DATA D’INCORPORACIÓ / DATE DE DÉBUT: març 3, 2021

CONTACTE / CONTACT
Persona de contacte / Personne à contacter: Quim
Telèfon/ Téléphone: +34676831216
Correu electrònic / e-mail: kimroc93@gmail.com
Adreça web / Adresse internet:

SOBRE LA FINCA / À PROPOS DE LA FERME
Descripció de l’empresa / Description de l’entreprise:
Tipus d’explotació / Type d’exploitation: semi-extensiva / extensive
Tipus de bestiar / Type d’animal: boví / bovin ,
Cens d’animals / Recensement d’animaux: 350
Aptitud productiva / Production: carn / viande
Hectàrees i tipus de conreu / Hectares et types de culture: -
Hectàrees i tipus de pastura / Hectares et type de pâturage: -
Tipus de venda / Type de vente: -

LLOC
Comarca / Département: Altres comarques o departements/ Autres comarques ou départements
Municipi / Secteur: Osona
Poble / Village ou lieu-dit: Torello
Localització geogràfica / Localisation géographique: {42.04915920000001,2.262449838623062}


LLOC A COBRIR I REQUISITS

Lloc a cobrir / Poste à pourvoir: vaquer.a / vacher.ère,
Nº llocs ofertats / Nombre de postes proposés: 1
Detall de les funcions del treball / Détails des tâches à réaliser:
Nivell formatiu / Niveau de formation:
Anys d’experiència / Années d’expérience: Experiencia de vaquer
Permisos de conduir / Permis de conduire: B
Competències / Compétences: Saber portar maquinaria saber de vacas
Idioma vehicular / Langue: català / catalan
Dies de descans / Jours de congé:
Allotjament i manutenció / Hébergement et repas:
Durada contracte / Durée du contrat: indefinit / CDI
Dates del contracte temporal / Dates du contrat CDD:
Tipus de jornada / Type de journée:
Remuneració / Rémunération: 1300
Nivell del conveni (França) / Niveau dans la convention (France):
Altres condicions laborals / Autres conditions de travail: