OFERTA DE FEINA / OFFRE D’EMPLOI
ID 2660

FINCA / FERME: Paracolls


DATA D’INCORPORACIÓ / DATE DE DÉBUT: abril 14, 2021

CONTACTE / CONTACT
Persona de contacte / Personne à contacter: Jordi Paracolls
Telèfon/ Téléphone: +34 660 12 70 38
Correu electrònic / e-mail:
Adreça web / Adresse internet:

SOBRE LA FINCA / À PROPOS DE LA FERME
Descripció de l’empresa / Description de l’entreprise:
Tipus d’explotació / Type d’exploitation: semi-extensiva / extensive
Tipus de bestiar / Type d’animal: oví / ovin,
Cens d’animals / Recensement d’animaux: 1200 ovelles de carn i 240 ovelles de llet
Aptitud productiva / Production: carn / viande, llet / lait
Hectàrees i tipus de conreu / Hectares et types de culture: -
Hectàrees i tipus de pastura / Hectares et type de pâturage: -Pastura en prats, 70hectàrees
Tipus de venda / Type de vente: -A carnisseries

LLOC
Comarca / Département: Berguedà
Municipi / Secteur: Avià
Poble / Village ou lieu-dit: Avià
Localització geogràfica / Localisation géographique: {42.07931915253961,1.8195067074096771}


LLOC A COBRIR I REQUISITS

Lloc a cobrir / Poste à pourvoir: , Pastor o peó el que prefereixi, fan la feina entre tots per tal que funcioni perfectament l'explotació.
Nº llocs ofertats / Nombre de postes proposés: 1
Detall de les funcions del treball / Détails des tâches à réaliser: La feina pot ser tant de pastor, com de peó dins la granja, com de tractar i encarregar-se de tots els animals, ja que les feines es reparteixen entre tots, per tal què hi hagi un bon funcionament de l’explotació.
Nivell formatiu / Niveau de formation: No es requereix
Anys d’experiència / Années d’expérience: No es requereix, es valora positivament
Permisos de conduir / Permis de conduire:
Competències / Compétences: Persona treballadora.
Idioma vehicular / Langue: català / catalan
Dies de descans / Jours de congé: 1 cap de setmana de cada 2
Allotjament i manutenció / Hébergement et repas: No, però es podria mirar
Durada contracte / Durée du contrat: temporal / CDD
Dates del contracte temporal / Dates du contrat CDD:
Tipus de jornada / Type de journée:
Remuneració / Rémunération: Depèn de l'experiència, pot anar en augment amb el temps.
Nivell del conveni (França) / Niveau dans la convention (France):
Altres condicions laborals / Autres conditions de travail: