OFERTA DE FEINA / OFFRE D’EMPLOI
ID 1893

FINCA / FERME: Traspàs antiga explotació de vedells d’engreix


DATA D’INCORPORACIÓ / DATE DE DÉBUT: novembre 23, 2020

CONTACTE / CONTACT
Persona de contacte / Personne à contacter: Podeu contactar a l'Escola de Pastors de Catalunya per obtenir el contacte.
Telèfon/ Téléphone: 973620977
Correu electrònic / e-mail:
Adreça web / Adresse internet:

SOBRE LA FINCA / À PROPOS DE LA FERME
Descripció de l’empresa / Description de l’entreprise: Antiga explotació de vedells d'engreix per traspassar. Fa 7 anys que van deixar de tenir animals però ho llogaven a altre sramaders que hi portaven les seves vaques. Durant l'època que van tenir animals, hi tenien 100 vaques brunes. També van tenir durant un any o dos, un petit ramat de cabres lleteres i també van tenir porcs ecològics pasturant als alzinars i rouredes.
Tipus d’explotació / Type d’exploitation: extensiva / extensive
Tipus de bestiar / Type d’animal: oví / ovin, cabrum / caprin, boví / bovin , porcí / porcin,
Cens d’animals / Recensement d’animaux: Ara ja no tenen animals. El propietari està obert a que s’hi instal.li un sistema de producció diferent del que ell tenia (per exemple, ovella de llet i formatgeria).
Aptitud productiva / Production:
Hectàrees i tipus de conreu / Hectares et types de culture: -6 ha de regadiu, 5 ha de secà
Hectàrees i tipus de pastura / Hectares et type de pâturage: - Vàries ha de bosc.
Tipus de venda / Type de vente: -

LLOC
Comarca / Département: Pallars Jussà
Municipi / Secteur: La Pobla de Segur
Poble / Village ou lieu-dit: La Pobla de Segur
Localització geogràfica / Localisation géographique: {42.26184986075535,0.9547343846557421}


LLOC A COBRIR I REQUISITS

Lloc a cobrir / Poste à pourvoir: sòci o traspàs / associé ou transmission,
Nº llocs ofertats / Nombre de postes proposés:
Detall de les funcions del treball / Détails des tâches à réaliser: Interès en vendre les instal.lacions i les terres a algú amb un projecte propi que vulgui continuar la producció en ecològic, tenint cura i millorant els camps. • Disponibilitat d’aigua (finca de secà o regadiu/punts d’aigua/instal·lació moderna): una part dels conreus son de secà i els altres de regadiu. L’aigua prové de la secla que passa per dalt de la finca i tenen un sistema de mànegues i aspersors instal·lats. • Edificacions (masia habitable, corral, cobert o altres): cobert pels vedells d’engreix, cobert pel farratge. • Formatgeria/obrador: no en tenen. • Superfície de les edificacions (m2): • Maquinària: tractor amb tots els complements per portar els camps i fer bales rodones. Sistema de plaques solars amb 6 bateries acumuladores. Tolves pel gra. Durant un temps, la finca va estar acollint campaments d’estiu de Minyons escoltes de tot Catalunya a través del cau de la Pobla. Encara conserven les instal·lacions (dos wàters, com a mínim i bastant precaris) als camps on feien els campaments, que estan molt a prop del riu Flamisell. Suposava un petit ingrés més i, sobretot, la interacció molt rica amb els joves que potser es podria tornar a reprendre, ja que sembla que a la zona no hi ha altres terrenys d’acampada. S’estima el valor del traspàs en 150.000 euros, amb la possibilitat de pagar una primera entrada de 30.000 euros i després poder anar pagant la resta a poc a poc.
Nivell formatiu / Niveau de formation:
Anys d’experiència / Années d’expérience: -
Permisos de conduir / Permis de conduire:
Competències / Compétences: Al propietari li agradaria que ho agafés una parella i que es continués l’activitat ramadera a l’explotació en ecològic, tenint cura i millorant els camps i aportant un valor afegit al producte.
Idioma vehicular / Langue:
Dies de descans / Jours de congé:
Allotjament i manutenció / Hébergement et repas:
Durada contracte / Durée du contrat: indefinit / CDI
Dates del contracte temporal / Dates du contrat CDD:
Tipus de jornada / Type de journée:
Remuneració / Rémunération: -
Nivell del conveni (França) / Niveau dans la convention (France):
Altres condicions laborals / Autres conditions de travail: