OFERTA DE FEINA / OFFRE D’EMPLOI
ID 2273

FINCA / FERME: Vaquer/a a Ripoll


DATA D’INCORPORACIÓ / DATE DE DÉBUT: desembre 22, 2020

CONTACTE / CONTACT
Persona de contacte / Personne à contacter: MARTA C
Telèfon/ Téléphone: +34652621295
Correu electrònic / e-mail:
Adreça web / Adresse internet:

SOBRE LA FINCA / À PROPOS DE LA FERME
Descripció de l’empresa / Description de l’entreprise:
Tipus d’explotació / Type d’exploitation: semi-extensiva / extensive
Tipus de bestiar / Type d’animal: boví / bovin ,
Cens d’animals / Recensement d’animaux: 130
Aptitud productiva / Production: carn / viande
Hectàrees i tipus de conreu / Hectares et types de culture: -
Hectàrees i tipus de pastura / Hectares et type de pâturage: -
Tipus de venda / Type de vente: -

LLOC
Comarca / Département: Ripollès
Municipi / Secteur: Ripoll
Poble / Village ou lieu-dit: Ripoll
Localització geogràfica / Localisation géographique: {42.19744629557882,2.2067398820312656}


LLOC A COBRIR I REQUISITS

Lloc a cobrir / Poste à pourvoir: vaquer.a / vacher.ère,
Nº llocs ofertats / Nombre de postes proposés: 1
Detall de les funcions del treball / Détails des tâches à réaliser: Tasques de maneig de vaques i manteniment de pastures. Tâches de gestion des vaches et entretien des pâturages.
Nivell formatiu / Niveau de formation: Indiferent
Anys d’experiència / Années d’expérience: 1
Permisos de conduir / Permis de conduire: B
Competències / Compétences: Persona autonoma i flexible amb experiencia amb maquinaria forestal i amb un bon coneixement del maneig de vaques. Personne autonome et flexible avec une expérience des machines forestières et une bonne connaissance de la gestion des vaches.
Idioma vehicular / Langue: castellà / espagnol
Dies de descans / Jours de congé:
Allotjament i manutenció / Hébergement et repas:
Durada contracte / Durée du contrat: indefinit / CDI
Dates del contracte temporal / Dates du contrat CDD:
Tipus de jornada / Type de journée:
Remuneració / Rémunération: .
Nivell del conveni (França) / Niveau dans la convention (France):
Altres condicions laborals / Autres conditions de travail: