Resultats

ICONA1_pràctiques_pastorals

1. Estudi de les pràctiques pastorals al Pirineu i diagnosi de les necessitats del sector.

Us presentem les infografies-resum de l’estudi “Estat de la qüestió de les practiques pastorals i l’ocupació en els Pirineus occitans i catalans” i “Estat actual de les pastures i la ramaderia extensiva al vessant català dels Pirineus”

ESTUDIS

Estudi: “Estat de la qüestió de les practiques pastorals i l’ocupació en els Pirineus occitans i catalans” 

Estudi: “Estat actual de les pastures i la ramaderia extensiva al vessant català dels Pirineus” 

INFOGRAFIES

Infografies-resum per descarregar en format horitzonta i vertical, comprimides en .zip

ICONA3_ocupació_laboral_transfronterera

3. Promoció i acompanyament a l'ocupació

En aquest apartat hi podeu trobar els informes realitzats en el marc del projecte pel que fa a la reglamentació de les feines assalariades de pastor/vaquer i les formacions. La borsa de treball online creada dins d’aquesta acció la podeu trobar accedint-hi des del menú principal de la web pyrpastum.eu.

Document: “L’emploi salarié des bergers/vachers en estive (France-Catalogne). Aspects Règlementaires”.

Document: “Comparación de las formaciones que capacitan para desempeñar empleos relacionados con la ganadería extensiva en el Pirineo”.

ICONA4_difusió_estudis_projecte

4. Difusió dels estudis i els resultats del projecte

Us presentem el material audiovisual i gràfic que hem elaborat amb l’objectiu de donar a conèixer al públic en general els oficis de pastor, vaquer i ramader a muntanya, i els impactes positius que tenen les pràctiques agrícoles i ramaderes de muntanya en el desenvolupament econòmic, la conservació de la biodiversitat i la valorització del paisatge i el patrimoni local.

FULLETÓ