Socis

CFPPA Ariège-Comminges

Des del 1969 el nostre centre és un dels actors principals en la formació agrícola i forestal a la zona de l’Ariège-Comminges, estretament lligat al massís pirenaic i és que, de fet, la implicació amb el pastoralisme, l’agricultura i l’explotació forestal en zona de muntanya.

Associació rurbans - Escola de Pastors de Catalunya

L’Associació Rurbans a través de la formació de l’Escola de Pastors de Catalunya i els altres projectes que gestiona treballa per garantir el relleu generacional del sector primari a Catalunya sota un model agroecològic.

Escola Agrària del Solsonès

L’Escola Agrària del Solsonès és un centre públic que forma part de la xarxa de catorze escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

La Federació Pastoral de l’Ariège

La Federació Pastoral de l’Ariège neix l’any 1988 amb la voluntat de reunir els agents principals de les pastures de muntanya: representants polítics, ramaders, pastors, propietaris de pastures, associacions de propietaris de pastures i agrupaments pastorals.

L’Associació de prefiguració de l’Ecomusée Cagire-Pyrénées

L’associació de prefiguració de l’Ecomusée Cagire-Pyrénées disposa de tres anys per reunir les condicions que permetran la creació efectiva de l’Ecomusée.