Escola Agrària del Solsonès

Resum

L’Escola Agrària del Solsonès és un centre públic que forma part de la xarxa de catorze escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

A l’Escola Agrària del Solsonès s’imparteix formació per al sector rural: agricultura, ramaderia i gestió forestal i del medi natural. La seva ubicació, al Prepirineu central, permet una relació directa amb l’entorn on hi trobem extensos boscos i explotacions agrícoles i ramaderes.

Un dels nostres valors és la relació amb les empreses. El contacte amb el sector ens permet oferir una formació de major qualitat gràcies a les visites, practiques i estades que el nostre alumnat realitza a les empreses. Al mateix temps també podem detectar millor les necessitats formatives del sector i contribuir a la seva professionalització.

Missió

La nostra missió consisteix en contribuir a la qualificació professional de les  persones que volen desenvolupar o desenvolupen la seva activitat en el sector rural, agrari i forestal, mitjançant una formació integral que els faciliti la inserció en el món laboral i els capaciti per continuar formant-se i afrontar amb competitivitat la seva tasca com a professionals d’aquest sector.

Aquest projecte de formació es fonamenta en la integració dels àmbits de la formació inicial, de la formació contínua i de la transferència tecnològica, sota directrius i criteris d’innovació i de  qualitat i millora contínua.

Visió

Volem ser un centre integrat de formació i transferència tecnològica, especialitzat en agricultura i ramaderia extensives,  gestió del medi natural i paisatgisme, connectat amb l’entorn i de referència per al sector agroforestal de Catalunya.

Volem ser un centre on puguem gaudir d’un entorn de treball agradable, participatiu i motivador, i on l’equip humà s’impliqui en els projectes i el funcionament del centre.

Política de qualitat

Per a l’escola la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. L’escola està certificada amb la norma ISO 9001:2015

L’actuació de l’escola, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

 • Contribuir a la qualificació professional de les persones que volen desenvolupar o desenvolupen la seva activitat en el sector rural, agrari, ramader i forestal.
 • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’escola per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • Fomentar la millora contínua de les activitats i els serveis que es desenvolupen a l’escola i del sistema de gestió de la qualitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetlla perquè la política de qualitat sigui compresa dins l’organització i d’aquesta manera s’assoleixen els objectius fixats.

Forma jurídica

Les escoles agràries són centres de formació del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya. Estan adscrites a la direcció general competent en matèria de formació, transferència tecnològica i innovació en l’àmbit agroalimentari.

Activitats

Formem als joves i als professionals del sector rural a través de:

 • Cicles formatius de grau superior:
  • Paisatgisme i medi rural. Perfil professional de gestió agropecuària.
  • Gestió forestal i del medi natural, formació DUAL
 • Formació contínua:
  • Cursos, presencials o a distància.
  • Activitats de transferència tecnològica.
  • Incorporació de joves a l’empresa agrària.

Resultats

Formació professional

 • 2 cicles formatius de grau superior: es formen entre 80 i 90 alumnes cada any

Formació permanent

 • Cursos: entre 400 i 500 hores / any i uns 300 alumnes/any
 • Activitats de transferència tecnològica: aproximadament 12 jornades organitzades anualment

Incorporació de joves a l’agricultura: entre 30 i 40 alumnes tutorats anualment

Més de 100 ofertes de feina gestionades anualment des de la borsa de treball de l’escola i dirigides a antics alumnes.

Direction

Carretera C-55, de Manresa a Solsona, km 77 –
El Pi de Sant Just
25286 Olius

Tlf. 973 480 713

Email. aecasol.dar@gencat.cat

Web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-solsones/

Lien facebook

https://www.facebook.com/escolaagrariadelsolsones/

Lien twitter

https://twitter.com/easolsones

Lien Instagram

https://www.instagram.com/easolsona/