Féderation Pastorale de l’Ariège

La Federació Pastoral de l’Ariège

La Federació Pastoral de l’Ariège neix l’any 1988 amb la voluntat de reunir els agents principals de les pastures de muntanya: representants polítics, ramaders, pastors, propietaris de pastures, associacions de propietaris de pastures i agrupaments pastorals.

Aquesta estructura professional del departament (província, a Catalunya) contribueix a definir les noves condicions pel desenvolupament pastoral i coordina una política departamental enfocada en aquesta línia.

La FPA agrupa el dinamisme de cada un dels socis per posar a disposició nous mitjans al servei  de l’economia pastoral de l’Ariège. El treball d’organització, de sensibilització dels agents locals, permet sobreposar-se als interessos propis, sovint divergents, i entendre i encarar de manera més global els problemes de planificació i gestió del territori.

Forma jurídica

La FPA és una associació sense ànim de lucre.

Xifres clau: l’economia pastoral de l’Ariège

 • 65 Associacions de Propietaris de Pastures (que reagrupen més de 7.000 propietaris amb més de 25000 ha)
 • 90 Agrupaments Pastorals
 • un centenar de pastures de muntanyes amb un total 115.000 ha i 40.000 ha en zones intermitges
 • més de 600 finques transhumants
 • 12.000 vaques, 52.000 ovelles, 1500 eqües
 • 90 pastors (d’ovelles o vaquers) temporers dels quals 70 són pastors assalariats
 • 3 Associacions sindicals Lliures de Gestió Forestal (que reagrupen 110 propietaris forestals amb un total de 240 ha)
 • de 1998 al 2018, 780 actuacions de millores pastorals per modernitzar el pastoralisme i les condicions de vida i de treball dels pastors, vaquers i ramaders, amb una inversió total de 25 milions d’euros.

MISSIONS

 • Organització dels agents del pastoralisme de l’Ariège

La FPA promou l’organització dels propietaris de pastures a través de la creació de l’Associació de Propietaris de Pastures. Aquesta associació al mateix temps incita l’organització dels ramaders en els Agrupaments Pastorals per mantenir un plantejament col·lectiu de la gestió de l’espai. La Federació Pastoral s’encarrega de dinamitzar aquestes organitzacions sobretot pel que fa a l’organització i el finançament de la guarda de ramats. També intervé en la formació de pastors/vaquers, la borsa de treball i les pastures de muntanya departamentals.

La FPA també s’encarrega de la dinamització de les associacions de propietaris de pastures i dels Agrupaments Pastorals, el seu acompanyament tècnic i el seu seguiment administratiu.

 • Planificació territorial

La FPA acompanya el desenvolupament dels territoris pastorals a través de la posada en marxa de treballs de millores pastorals i dels terrenys de pastures (cabanes, pletes, punts d’aigua, desbrossaments). Les associacions de propietaris de pastures i els agrupaments pastorals poden beneficiar-se d’ajudes públiques per la realització d’aquests treballs, fins a un 70% pels equipaments clàssics i un 80% per les cabanes.

 • Gestió raonada de l’espai

La FPA realitza estudis tècnics. Aquests estudis ajuden a la gestió raonada de l’espai i dels recursos farratgers gràcies a les diagnosis pastorals, els plans de gestió, els seguiments de la vegetació i la posada en marxa dels contractes de gestió de l’espai (declaracions a la PAC, mesures agro-ambientals).

 • Valorització del patrimoni natural i arquitectònic

La FPA té en compte el valor ambiental de les superfícies pastorals i dels hàbitats quan realitza els seus estudis. És per això que promou una gestió més respectuosa amb el patrimoni natural. També treballa per la valorització del patrimoni arquitectònic de muntanya en relació amb l’activitat pastoral (1001 Terrasses de l’Ariège, cabanes, pallers, etc.)

Adreça postal

FEDERATION PASTORALE DE L’ARIEGE

Hôtel du département
BP 60023
09001 FOIX CEDEX

Telèfon:  (+33) 05-61-02-09-66

Email:  Federation.pastorale@pastoralisme09.fr

Web: www.pastoralisme09.fr