CFPPA Ariège-Comminges

CFPPA Ariège-Comminges

Des del 1969 el nostre centre és un dels actors principals en la formació agrícola i forestal a la zona de l’Ariège-Comminges, estretament lligat al massís pirenaic i és que, de fet, la implicació amb el pastoralisme, l’agricultura i l’explotació forestal en zona de muntanya confereix al centre un rol d’expert sobre aquests tres sectors, pilars del desenvolupament econòmic territorial.

Xifres clau

El Centre de Formació Professional i de Promoció Agrícola de l’Ariège-Comminges (CFPPA AC) és l’únic centre de formació agrícola i forestal del Departament (província, a França); aquesta posició ens porta a diversificar les nostres activitats tot reforçant els àmbits claus com la FOAD (formació oberta a distància).

Més enllà del nostre eix fonamental (agricultura – pastoralisme – bosc), el centre és partícip d’altres projectes que es poden traduir en el desenvolupament i posada en pràctica de les activitats següents:

 • Test i promoció del cable sintètic per al transport de fusta (2008).
 • Formació en poda – Línies ERDF, electricitat de França (2010).
 • Desenvolupament i test de mànigues de protecció per a llenyataires, en col·laboració amb Francital,  marca de roba tècnica (2011).
 • Certificat ISO 9001 (2011).
 • Reobertura paisatgística d’indrets destacats en col·laboració amb el Parc Natural Regional dels Pirineus Ariègeoises (des del 2013).
 • Convenció en col·laboració amb CERFRANCE-Ariège (xarxa d’assessorament i peritatge comptable a França) per sensibilitzar les persones en formació de la necessitat de gestió i estratègia empresarial (des del 2014).
 • Transformació de la SIL Elagage a CS TSA.
 • Desenvolupament de la FOAD (Formació oberta a distància) al sector forestal (des del 2013).
 • Recuperació de l’activitat a Saint-Gaudens (2015).
 • Posada en marxa de projectes de cooperació internacional: PYREMPFOR – POCTEFA (2016) i PYRPASTUM – POCTEFA (2018).

Competències territorials

Les competències territorials del CFPPA AC s’exerceixen als departaments de l’Ariège (Haut et Bas Couserans, Basse-Ariège) i de l’Haute-Garonne (Pays de Comminges, al sud del departament).

Tres centres de formació permeten donar cobertura a aquesta àmplia zona:

 • Pamiers (seu social)
 • Saint-Girons
 • Saint-Gaudens

 Estatut jurídic

El CFPPA és un centre constitutiu de l’EPLEFPA (Establiment Públic Local d’Ensenyament, Formació i Promoció Agrícola) Ariège-Pyrénées de Pamiers.

Activitats

Tipus de formació

 • Formació adulta.
 • Formació a través de pràctiques.
 • Formació oberta i a distància (E-learning), en auge.

Sectors d’activitat

Els eixos formatius del CFPPA AC se cenyeixen a l’àmbit de l’agricultura: ramaderia, forestal i pastoralisme en zona de muntanya i grans conreus i horticultura a la plana:

 • Formació ramadera: el centre ofereix una formació completa en col·laboració amb la finca “Cabirol”, finca ramadera que forma part de l’EPLEFPA.
 • Formació en pastoralisme: des dels anys 1980 l’Ets (?) dirigeix dues formacions de pastor/a – vaquer/a al massís pirenaic. Des del 2009 aquesta formació està dirigida pel CFPPA i és a partir de l’any 2016 que s’ha formalitzat en una diplomatura que proposa dos anys de formació.
 • Formació forestal: des de l’any 2002 el centre ha absorbit PROMOBOIS, un antic centre de formació forestal de gran renom nacional. En aquest àmbit el Consell Regional Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées ha invertit notablement per tal de possibilitar una formació pràctica amb garanties.

Des del 2013, i en col·laboració amb la finca Cabirol, s’ha implantat una parcel·la agroforestal de 2,2 Ha amb 230 arbres de 4 varietats diferents.

Actualment el CFPPA és un dels actors principals del projecte PYREMPFOR, inclòs dins el programa Europeu POCTEFA. L’objectiu és col·laborar amb Espanya pel que fa a la formació d’oficis forestals, l’organització de jornades de formació forestal realitzats conjuntament, la dinamització de l’ocupació forestal transfronterera i la posada en pràctica del permís de moto-serra.

 • Formació en horticultura: el centre formatiu de Pamiers disposa des del 2011 d’un taller experimental en horticultura anomenat “jardí pedagògic”, un espai test dotat amb dos hivernacles que permet una formació tècnica en horticultura i una sensibilització agro-ecològica.

Diplomatures

Le CFPPA AC ofereix diplomatures de nivell IV et V.

Sector Agrícola:

Nivell Diploma Formació adulta Pràctiques Formació oberta

 

IV BP Responsable d’Explotació Agrícola X X X
V CAPA Oficis agrícoles X
BPA Ramader/a – pastor/a X
Mòduls agroecològics X

 

Secteur Forestier :

Nivell Diploma Formació adulta Pràctiques Formació oberta

 

IV BP Responsable feines forestals X X X
V BPA Tala X
BPA Débardage (?) X
CAPA treballs forestals X
CAPA Manteniment dels espais rurals (EER) X
CAPA Jardiner Paisatgista X
CS Poda i cura dels arbres X

 

El CFPPA ofereix també diverses formacions no reglades amb una durada que oscil·la entre les 7 i les 450 hores.

Alguns exemples (un catàleg complet està en curs):

 • Treballador/a hortícola (amb finançament de Pole-Emploi).
 • Permís de moto-serra (European Chainsaw Certificate).
 • Manteniment i ús de moto-serra i desbrossadora.
 • Poda d’arbres fruiters. 

Resultats

El CFPPA Ariège-Comminges ha desenvolupat diverses col·laboracions al llarg i ample del territori tant amb les estructures regionals i departamentals com també amb empreses de treballs forestals i explotacions agrícoles i ramaderes que acullen l’alumnat que passa pel centre.