OFERTA DE FEINA / OFERTA DE TRABAJO /
OFFRE D’EMPLOI
ID 4054

FINCA / EXPLOTACIÓN / FERME:
Urpina (AMPANS)


DATA D’INCORPORACIÓ / DATE DE DÉBUT: juliol 22, 2024

CONTACTE / CONTACTO / CONTACT
Persona de contacte / Persona de contacto / Personne à contacter: Marc Colell
Telèfon/ Téléphone: +34683564497
Correu electrònic / e-mail: mcolell@ampans.cat
Adreça web / Sitio web / Adresse internet: www.ampans.cat

SOBRE LA FINCA / SOBRE LA EXPLOTACIÓN / À PROPOS DE LA FERME
Descripció de l’empresa / Descripción de la empresa / Description de l’entreprise:
Formatges Muntanyola elabora varietats exquisides de formatge artesà de cabra, búfala, vaca i ovella des de Ca l'Urpina, una finca situada a raser del Massís de Montserrat i que forma part del projecte social de la nostra fundació.
Tipus d’explotació / Tipo de explotación / Type d’exploitation:
Tipus de bestiar / Tipo de animales / Type d’animal: cabrum / caprin,
Cens d’animals / Censo de Animales / Recensement d’animaux: -
Aptitud productiva / Aptitud productiva / Production: llet / lait
Hectàrees i tipus de conreu / Hectáreas y tipo de cultivo / Hectares et types de culture: -
Hectàrees i tipus de pastura / Hectáreas y tipo de pastos / Hectares et type de pâturage: -
Tipus de venda / Tipo de ventas / Type de vente: -

LLOC / LUGAR / LIEU
Comarca / Comarca / Département: Altres comarques o departements/ Autres comarques ou départements
Municipi / Municipio / Secteur: MANRESA
Poble / Pueblo / Village ou lieu-dit: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Localització geogràfica / Localización geográfica / Localisation géographique: {41.67651180000001,1.7505250693115038}


LLOC A COBRIR I REQUISITS / PUESTO A CUBRIR Y REQUISITOS / POSTE À POURVOIR ET EXIGENCES

Lloc a cobrir / Puestos a cubrir / Poste à pourvoir: granger.a / paysan.ne,
Nº llocs ofertats / Nº de puestos ofertados / Nombre de postes proposés: 1
Detall de les funcions del treball / Detalle de las funciones de trabajo / Détails des tâches à réaliser: PEÓ DE GRANJA A AMPANS estem buscant persones amb ganes de créixer professionalment, polivalents i que vulguin formar part d'un projecte social consolidat i de referència. Vols unir-te al nostre equip? T'esperem! Necessitem incorporar un/a PEO DE GRANJA Quines seran les teves FUNCIONS?  Suport en l’alimentació de les cabres segons les pautes establertes  Controlar i tenir cura de la salut i benestar dels animals i informar de qualsevol de malaltia o comportament anòmal.  Participar en les rutines de munyir i altres tasques relacionades amb la producció de llet.  Tasques de manteniment general de la granja.  Assegurar-se que les instal·lacions estiguin netes i en bones condicions.  Seguir les normes de seguretat i higiene a la granja. Què REQUERIM?  Valorable formació i/o experiència prèvia treballant amb animals.  Disponibilitat per treballar 3h diàries de dilluns a divendres i caps de semana torn de 7h (un cada tres setmanes)  Carnet de conduir i vehicle propi.  Residència entorn del Bages. Què OFERIM?  Incorporació immediata en una empresa consolidada i reconeguda en el sector  Contracte indefinit a temps complet  Bon ambient de treball i instal·lacions confortables  Pla de Benestar i Salut (SOM COMUNITAT)  Pla de Beneficis Socials: • Descomptes en els nostres productes i establiments comercials: Garden, Caprabo Pompeu Fabra, serveis de restauració (Canonge i El Casino), formatges de Muntanyola, vi i molts més • Acords de col·laboració per descomptes en diferents empreses  Formació contínua a càrrec de l'empresa A AMPANS estem compromesos amb la igualtat d'oportunitats, la diversitat i la inclusió, desenvolupant processos de selecció accessibles, basats en les capacitats i lliures de qualsevol forma de discriminació. Competències  Compromís  Treball en equip i cooperació  Orientació a l’assoliment i qualitat en el treball  Orientació al servei  Flexibilitat  Planificació i organització  Iniciativa i proactivitat  Relacions interpersonals i comunicació
Nivell formatiu / Nivel formativo / Niveau de formation:
Anys d’experiència / Años de experiencia / Années d’expérience: 1
Permisos de conduir / Permiso de conducir / Permis de conduire: B
Competències / Competéncias / Compétences:  Compromís  Treball en equip i cooperació  Orientació a l’assoliment i qualitat en el treball  Orientació al servei  Flexibilitat  Planificació i organització  Iniciativa i proactivitat  Relacions interpersonals i comunicació
Idioma vehicular / Lengua / Langue: català / catalan
Dies de descans / Dias de descanso / Jours de congé:
Allotjament i manutenció / Alojamiento y manutención / Hébergement et repas:
Durada contracte / Duración del contrato / Durée du contrat: indefinit / CDI
Dates del contracte temporal / Fechas del contrato temporal / Dates du contrat CDD:
Tipus de jornada / Tipo de jornada / Type de journée:
Remuneració / Remuneración / Rémunération: -
Nivell del conveni (França) / Nivel de Convenio (Francia) / Niveau dans la convention (France):
Altres condicions laborals / Otras condiciones laborales / Autres conditions de travail: