Pyrpastum
Un projecte eureopeu que pretén dinamitzar l’espai pastoral i fomentar l’ocupació als dos vessants del Pirineu​
Objectius...
Desenvolupar la formació i acompanyar els projectes agrícoles en zona de muntanya.
Previous
Next

Presentació

L’espai pastoral pirenaic representa un avantatge per a les finques ramaderes de muntanya, si bé és menystingut ja que l’aprofitament de pastures sovint es redueix a les terres situades als fons de les valls.

La posada en marxa d’aquest projecte proposa, doncs, l’adequació de noves zones de pastura amb la consegüent ampliació dels períodes de pasturatge, cosa que oferiria noves perspectives de gestió tècnica i d’instal·lació a les zones de muntanya.

PYRPASTUM pretén fer-ho possible tot dinamitzant tant els espais pastorals pirenaics com l’ocupació agrícola a través de la mutualització de competències i d’habilitats.

Quin tipus d’accions es duran a terme?

Un primer nivell d’accions estarà dirigit al reforç de la xarxa i dels programes de formació transfronterera per a les ocupacions especialitzades en ramaderia i pasturatge: formació comú, intercanvi de pràctiques, camps de treball tècnics,…

Un segon nivell tindrà com a objectiu desenvolupar les eines per acompanyar la inserció i els projectes de territori (conveni col·lectiu transfronterer i de pasturatge, borsa de treball) i fer difusió dels impactes positius que aquestes pràctiques suposen sobre el desenvolupament econòmic i la conservació i  valorització de la diversitat i el patrimoni local.

Aquests reptes són de dimensió intra-massís i l’assoliment dels objectius fixats passa per la posada en pràctica d’accions sobre el conjunt de la zona pirenaica que afavoreixin els intercanvis i les accions de mobilitat entre joves i professionals.

Accions del projecte

1. Estudi de les pràctiques pastorals al Pirineu i diagnosi de les necessitats del sector.​

2. Cooperació en l'àmbit de la formació professional i contínua

3. Promoció i acompanyament a l’ocupació

4. Difusió dels estudis i els resultats del projecte.

FACEBOOK

Consulta el que publiquem al Facebook del projecte

Últimes notícies

Socis